Нэгдсэн портал cистем

Баннер

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ

Баннер

Эвлэрүүлэн зуучлалын хууль

Баннер

Хуулийн нэгдсэн сан

Баннер

Иргэдэд зориулсан мэдээлэл

Сургалт, судалгаа

Зөвлөмж

Баннер
Эрхэм хэрэглэгч Та манай сайтыг алдаагүй зөв үзье гэвэл Mozilla Firefox тохиромжтой. Хэрвээ татаж авах бол дээрх зурган дээр дарна уу.

Цаг агаар

Хэрэглэгчийн буланВалютын ханш
Хагас бүтэн жилийн мэдээ - Хуудас 5 PDF Хэвлэх И-мэйл
Бичсэн Administrator   
2010 оны 6-р сарын 10, Пүрэв гариг, 07:00
Мэдээллийн индекс
Хагас бүтэн жилийн мэдээ
Хуудас 2
Хуудас 3
Хуудас 4
Хуудас 5
Хуудас 6
Хуудас 7
news
Хуудас 9
Хуудас 10
Хуудас 11
Хуудас 12
Хуудас 13
Хуудас 14
Хуудас 15
Хуудас 16
Бүх Хуудсууд

Шүүн таслах ажиллагааны талаарх мэдээллийг олон нийтэд ил тод хүртээмжтэй тогтмол мэдээллэх зорилгоор Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын “ХУУЛЬ ЗҮЙН ХЭЛТСЭЭС ЭРХЛЭН ГАРГАДАГ ХУУЛЬ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЭЛ” сэтгүүлд улирал бүрийн шүүн таслах ажиллагааны тоймыг нийтлүүлж байна.

 

Эрүү, иргэний хэргийн гүйцэтгэх хуудасны бичилт, хүргэлтийг 2015 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдөр шалгаж илтгэх хуудсыг Тамгын газрын зөвлөгөөн болон шүүгчдийн зөвлөгөөнд танилцуулсан.

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр:

Шүүхийн цахим хуудасны хэвийн ажиллагаа, мэдээ, мэдээллийн баяжилтыг тогтмол хийх зорилгоор дараахь ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:

Тамгын газрын даргын үүрэг даалгавар болох шүүхийн цахим санд өөрчлөлт оруулж нэмэлт цэсүүдийг суулгаж, доторх мэдээллүүдийг өөрчилсөн. Үүнд:

· Шүүхийн шинэчлэгдсэн байршил, харьяалагдах сумуудын байршил

· Сум дундын 6 дугаар шүүх, Захиргааны анхан шатны шүүх, Шүүхийн Тамгын газрын танилцуулга

1. Говьсүмбэр шүүх гэсэн дэд цэсэнд:

· Түүхэн замнал

· Шүүгчийн алдрыг магтья дуу

· Спорт

· Урлаг

2. Аймгийн дурсгалт газрууд зэрэг орсон мэдээлэлтэй.

3. Мэдээ, мэдээлэл гэсэн дотор: Шүүн таслах ажиллагааны схемчилсэн мэдээлэл, улирлын болон хагас бүтэн жилийн мэдээлэл

· Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлал – зуучлагчийн танилцуулга, үйл ажиллагааны мэдээлэл, эвлэрүүлэн зуучлалын хууль

· Хуулийн нэгдсэн сан гэсэн цэсийг дарахлаах шууд legalinfo-той холбогдохоор хийсэн.

· Үйл ажиллагааны журмууд : Тамгын газар болон мэдээлэл лавлагааны албаны ажиллах журам орсон.

· Шинээр гарч байгаа дүрэм журмууд гэсэн шинэ цэс байгаа. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс гарсан дүрэм журмуудтай холбож өгсөн.

· Шүүхийн тухай багц хуулиудыг хийсэн.

Ø Файл шэйр хийж gogo.mn –ний шаретэй холбосон гэх мэт цэснүүдийн өөрчлөлтийг хийсэн.

Ø Санхүүгийн булан болох: Шилэн дансыг нээж өгч төсвийн мэдээллүүд тавигдаж байгаа.

-Цахим сан дах мэдээллүүдийг шинэчлэлтийг хянаж Мэдээлэл лавлагааны албаны ажилтанд тухай бүр зөвлөгөө өгч шилэн дансны мэдээлэллийг өөрөө хариуцан ажиллаж байна. Мөн сайт ip хаяг өөрчлөгдөж ямар нэгэн асуудал үүсэхэд Үндэсний дата төвтэй холбогдон засаж байна.

Шүүхийн цахим хуудасны ажиллагааг хэвийн байлгах ба Монгол Улсын шүүхийн шийдвэрийн цахим санд эрхийн актууд оруулах

Монгол Улсын шүүхийн шийдвэрийн цахим санд 2015 оны 06 дугаар сарын 09-ний байдлаар нийт:

Ø Захиргааны хэргийн анхан шатны 5 дугаар шүүх-

· шүүх хуралдааны зар-19

· шүүх хуралдааны-2 тойм

· шийдвэр-3

Ø Сум дундын 6 дугаар шүүхээс

· Шийдвэр-75

· Шийтгэх тогтоол-43

· Шүүх хуралдааны зар-92

· Шүүх хуралдааны тойм-83

http://www.shuukh.mn/ -нийтлүүлсэн байна.

Хэрэг бүртгэлийн JUDGE- 2005 программын хэвийн ажиллагааг хангах мэдээний баазыг архивлан, бааз шинэчлэх

Server болох толгой компьютер нь одооны байдлаар хэвийн ажиллагаатай ажиллаж байгаа. 2014 оны JUDGE- 2005 эрүүгийн хэргийн шинэ баазыг ямар нэгэн алдаа зөрчилгүй үүсгэж шүүн таслах ажиллагаандаа хэрэглэж байгаа бөгөөд программд нэвтрэхэдээ NARANCHIMEG гэсэн эрхээр хандаж орж байна. ЗХШ-ийг GANBAT, шүүхийн админ эрх ADMINISTRATOR гэсэн нэрээр ханддаг болсон. Judge 2005- программ дээрээс улсын тэмдэгтийн хураамж боддог тул шинэ оны бааз дээр улсын тэмдэгтийн хураамжийг засаж одоогоор хэвийн бодож байна.

Шүүхийн хамгаалалтыг сайжруулах зорилгоор шүүхийн орчныг хяналтын камертай болгох ажлыг зохион байгуулж хэрэгжүүлэх

Шүүхийн 1,2,3-р давхар болон гадаах автомашины гражийг камержуулж холболтууд хэвийн ажиллагаатай байгаа бөгөөд үүдний харуул дээр хяналтын дэлгэц байршуулсан байна. Шүүхийн байрны урд хэсгийг харах камерыг 2015 оны 02 дугаар сард суурилуулсан бөгөөд энэхүү нэмэлтээр камер суурилуулахад үүдэнд харагдах дэлгэц дээр 16 камерын үйл явцыг хянах боломжтой DVR-шинээр авч тавьсан. Камерт хэрэглэгчийн нэр, нууц үгийг шинээр үүсгэсэн. /user name: court123, password: shuukh/ Камерны бичлэгүүдийг өдөр бүр тогтмол шалгаж байна. Мөн шүүхийн баруун тал болон зүүн талыг харах камернууд шаардлагатай тул Шүүхийн Ерөнхий зөвлөл рүү ашиглагдаж байгаа камер болон шаардлагатай камернуудын судалгаа,камерын суурилуулахад шаардагдах сүлжээний утас болон утас далдлагчийн тооцоог гаргаж Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн мэдээлэл технологийн реферэнт Д.Алтанбаганд хүргүүлсэн. Одоогоор ашиглагдаж буй камернуудын хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллаж байна.

Тахарын хэсгийн харуул хуягуудын ажлыг өглөө бүр тогтмол камерын хяналтын бичлэгийг шалгаж тэмдэглэл хөтлөн баримтжуулж Тахарын хэсгийн даргад тухай бүр танилцуулж гарсан зөрчил дутагдалыг арилгуулж ажиллаж байна.

-Сум дундын шүүхийг принтертэй болгох

-Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлөөс ирсэн принтерийг 2015 оны 03 дугаар сард Сум дундын 6 дугаар шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн туслах Д.Эрдэнэжаргалд холбож принтерийг шарелэсэн бөгөөд Сум дундын 6 дугаар шүүхийн шүүгч Б.Наранчимэг, Б.Баттулга, Б.Аминчимэг шүүгч нарт шинэ принтерийг тавьж шүүгчийн туслахуудтай нь холбож өгсөн. Мөн дотоод ажил зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Д.Магвансүрэнд шинэ принтер тавьж мэдээлэл лавлагааны ажилтан, нярав, нарийн бичгийн дарга нар, арвихын эрхлэгчийн компьютерүүдийг толгой принтерлүү таниулж одоогоор шүүн таслах ажиллагаа болон бусад ажлууд хэвийн явагдаж байна.

ХАСХОМ-ын тухай бүрд нь холбогдох албан тушаалтнаар хийлгэж Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлд хүргүүлж байх

2014 оны ХАСХОМ-ыг Сум дундын 6 дугаар шүүхийн шүүгч 4, захиргааны хэргийн анхан шатны 5 дугаар шүүхийн шүүгч -3 Тамгын газрын дарга-1, нягтлан бодогч-1, эвлэрүүлэн зуучлагч-1, төрийн захиргааны албан хаагч-8 туслах, нийт 18 хүний ХАСХОМ-ыг /www.meduuleg.iaac.mn/ цахимаар мэдүүлж цаасаар авч шүүгч нар болон Тамгын газрын даргын ХАСХОМ-ын мэдүүлгийг Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлд хүргүүлээд баталгаажуулалтуудыг хийгээд 2014 оны ХАСХОМ-ын ажиллагааг дууссан. Мөн шинээр ажилд томилогдож байгаа ажилтны мэдүүлгийг 30 хоногийн дотор гаргуулж ажилтны бүртгэлийг цахимаар мэдүүлж байна.

-Хүүхэд оролцоотой хэрэгт хүүхдийг шүүх хуралдааны танхимд оруулахгүй үүднээс хүүхдийн өрөөг тохижуулж бүрэн тоног төхөөрөмжүүдээр хангаж Иргэний шүүх хуралдааны танхимын төхөөрөмжийг хүүхдийн өрөөний телевиз болон камер, микрофоноор холболт хийж шүүн таслах ажиллагаандаа хэрэглэж байгаа бөгөөд одоогоор хэвийн ажиллаж байна.

Долоо. Шүүхийн хүний нөөцийг удирдах чиглэлээр:

Тус шүүх нь хүний нөөцийг дараах байдлаар бүрдүүлж байна.Үүнд: ТЗ-ны албан тушаалд ажилтан авахдаа Төрийн жинхэнэ албаны шалгалт өгч тэнцсэн, нөөцөд бүртгэгдсэн иргэдээс сонгон шалгаруулах байдлаар Төрийн албаны болзол шаардлага хангасан ажилтанг шилж сонгож сул орон тоог нөхөж байна.

-2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар байдлаар ТЗ-ны албан тушаалд шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга-1 нөхөж авсан байна.

-Тус шүүхийн Төрийн захиргааны албан хаагчдаас тангараг өргөөгүй байсан 3 ажилтанг болзол шаардлага хангасан тул Төрийн жанхэнэ албан хаагчийн тангараг 7 сарын 8-ны өдөр тангараг өргүүлэхээр товлогдоод байна.

-Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын сул орон тоог нөхөхдөө хууль, дүрэм журмыг сайтар баримтлан шүүхийн ажилтаныг сонгон шалгаруулах журмын дагуу ажилд авч байна.

-Шүүгч, ажилтнуудын бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний талаарх мэдээллийг Төрийн албаны зөвлөлийн хүний нөөцийн прораммд 2014 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр бүрэн шивж оруулан, хариуцсан мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгч гарын үсэг зурсан.

-Шүүхийн хүний нөөцтэй холбоотой мэдээг 2015 оны 01 дүгээр сарын 15-ны дотор Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн албаны салбар зөвлөл болон Говьсүмбэр аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтэст гарган хүргүүлсэн.

Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн 2015 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрийн 03/740 тоот “ Хүний нөөцийн программ” албан бичгийн дагуу 05 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд “Монгол Улсын Шүүхийн хүний нөөцийн систем”-д шүүгч 7, төрийн захиргааны албан хаагч 12, төрийн үйлчилгээний албан хаагч 9, нийт 28 хүний талаарх мэдээллийг бүрэн шивж оруулан холбогдох мэргэжилтэнд утсаар мэдэгдэж ажилласан.

Тус програмын admin эрхийг ЗБХМ Д.Магвансүрэн хариуцан ажиллаж байна.

Тус шүүхийн Тамгын газрын даргын 2015 оны 01 дүгээр 14-ний өдрийн 03/08 тоот албан бичгээр Сум дундын 6 дугаар шүүхийн шүүгч Б.Аминчимэг, Эвлэрүүлэн зуучлагч Н.Оюунчимэг нарыг “Шүүхийн тэргүүний ажилтан” тэмдэгээр, Сум дундын 6 дугаар шүүхийн шүүгч Б.Наранчимэгийг “ ШЕЗ-ийн “Хүндэт тэмдэг”-ээр шагнуулахаар холбогдох материалыг хүргүүллээ.

- Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн тогтоолоор Эвлэрүүлэн зуучлагч Н.Оюунчимэгийг “Шүүхийн тэргүүний ажилтан” тэмдэгээр шагнагдсан.

-Төрийн Албаны Зөвлөлийн 2015 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 103 дугаар тогтоолоор “төрийн албаны тэргүүний ажилтан” тэмдгээр Тамгын газрын дарга Д.Сувд шагнагдсан.

Улсын Дээд Шүүх, Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөл бусад төслүүдээс зохион байгуулагддаг сургалтанд шүүгч, шүүхийн ажилтнууд хамрагдсан байдал:

- Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлөөс 2015 оны 04 дүгээр сарын 08-10-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан “Архив албан хэрэг хөтлөлтийн онол арга зүй” “Архив албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх ажлын арга зүй, зохион байгуулалт” сэдэвт сургалтанд Архив бичиг хэргийн эрхлэгч Д.Загдбазар оролцсон.

-Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлөөс 2015 оны 04 дүгээр сарын 20-22-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан “Шүүхийн мэдээлэл технологийн мэргэжилтнүүдэд” зориулсан сургалт МТМ Э.Батзул оролцсон.

-Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлөөс 2015 оны 04 дүгээр сарын 23-24-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан “шүүхийн нягтлан бодогч” нарын сургалтанд ня-бо Д.Бадамгэрэл оролцсон.

-Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөл, Ханнс зайделын сан, Эрх зүйн боловсрол олгох академитай хамтран 2015 оны 05 дугаар сарын 11-22-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан “шүүхийн шинэ ажилтан”-ы сургалтанд шүүгчийн туслах Ё.Бат-Өлзий, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Г.Анхбаяр нар оролцсон.

-Монгол Улсын Дээд шүүхээс 2015 оны 06 дугаар сарын 08-09-ний өдрүүдэд Дорноговь аймаг зохион байгуулсан “Шүүн таслах ажиллагаа, хууль хэрэглэх, тайлбарлах, шүүхээс гаргах шийдвэрийн талаар практик судлах” сургалтанд бүх шүүгч нар оролцсон.

- Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс орон нутагт зохион байгуулж буй олон хувилбарт болон чөлөөт сонголтын тогтолцоо бүхий шүүхийн сургалт Архангай аймгийн Цэнхэр суманд 2015 оны 06 дугаар сарын 15-19-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдсан. Уг сургалтанд Тамгын газрын дарга Д.Сувд, Захиргааны хэргийн анхан шатны 5 дугаар шүүхийн шүүгч Н.Дамдинсүрэн нар оролцсон.

Тус шүүхийн Тамгын газраас шүүгч, ажилтнуудыг мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх, сургах ажлыг жил бүр зохион байгуулж байдаг. Одоогоор тус шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байгаа Хууль зүйн магистр хамгаалсан 4 шүүгч, 2015 оны 02 дугаар сард Тамгын газрын дарга Д.Сувд, шүүгчийн туслах Б.Болормаа нар хууль зүйн магистр хамгаалсан байна. Шүүхийн үйлчилгээний албан хаагчдаас Их, дээд сургуульд 1 ажилтан суралцаж байна. Коллежид 2 ажилтан суралцаж мэргэжлийн үнэмлэх,дипломтой боллоо.

Тус шүүхэд ИЗОУИС-ын 2 оюутан 14 хоногийн хугацаатай танилцах дадлага, 1 оюутан 45 хоногийн хугацаатай үйлдвэрлэлийн дадлага хийж байна. Тус оюутнуудыг дадлагажуулах ажлыг үр нөлөөтэй хийлгэх тал дээр онцгой анхаарч ажиллаж байна.

Тус шүүхийн Тамгын газрын дарга Д.Сувд нь 2015 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдөр Төрийн захиргааны албан хаагчидтай 2015 оны үр дүнгийн гэрээг байгуулсан.

2015 оны эхний хагас жилийн Төрийн захиргааны албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээг 2015 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдөр дүгнэж үр дүнгийн урамшуулал олгож ажиллаа.

Тус шүүхийн 7 шүүгчийн хувийн хэргийн бүрдлийг хангуулж Нууцын эрхлэгч Д.Загдбазарт хүлээлгэн өгч “нууцын” зэрэглэлд бүртгүүлсэн ба 23 ажилтны хувийн хэргийг зохих журмын дагуу шинэчлэн ажилласан.

ШЕЗ-ийн даргын 2014 оны 10 дугаар 03-ны өдрийн 175 дугаар тушаалаар батлагдсан “Шүүхийн Захиргааны ажилтаны ажлын байранд дагаж мөрдөх харилцаа хандлага”-ын нийтлэг журам хэрэгжүүлэх зорилгоор доорх ажлыг зохион байгуулж ажилласан.

-Энэхүү журамтай холбогдуулан Шүүхийн Тамгын газрын даргын 2015 оны 01дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/10 дугаар тушаалаар “Хяналтын талоны” системд нэвтрүүлэх журам, талоны загварыг баталж, Шүүхийн ажилтануудыг “Хяналтын талоны систем”-д нэвтрүүлэн ажлуулж бүх ажилтнуудад Хяналтын талоныг бүртгэлээр өгч талонд дурьдагдсан зөрчил гаргасан ажилтаны талоныг цоолж үр дүнгийн гэрээ, хөдөлмөрийн гэрээний нэг үзүүлэлтэд тооцон ажиллаж байна.Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2016 оны 11-р сарын 22, Мягмар гариг, 04:06
 

Тунхаг

Зурган дээр дарж үзнэ үү
Текстээр үзэх бол ЭНД
дарна уу.

Цахим сан

Баннер

Шинээр гарсан дүрэм, журмууд

Баннер

Файл шэйр

Баннер

Сонгон шалгаруулалтын зар

Баннер

Санал асуулга

Та Шүүхийн талаарх мэдээллийг хаанаас авдаг вэ?
 

Цаг хугацаа

Манай зочид

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterӨнөөдөр476
mod_vvisit_counterӨчигдөр671
mod_vvisit_counterЭнэ долоо хоногт1982
mod_vvisit_counterӨнгөрсөн долоо хоногт3521
mod_vvisit_counterЭнэ сард10486
mod_vvisit_counterӨнгөрсөн сард14200
mod_vvisit_counterНийт зочдын тоо651845

Хэн онлайн байна: 29
Таны IP хаяг: 54.163.20.57
,
Now: 2018-11-20 18:14